เมนู / คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

       
      ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชม. ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินทั้งโรคทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและอุบัติเหตุ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและทีมพยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการอบรม การให้บริการด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000

โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355 แฟกซ์ : 038-271-990